GİYOTECH

Bilgi Güvenliği Yönetimimiz

  • Müşterilerimizin verdikleri bilgi varlıklarına güvenli bir şekilde erişim sağlamayı,

  • Bilgilerin kullanıbilirliği, bütünlüğü ve gizliliğini korumayı,

  • Paylaşılan bilgilerin üzerinde oluşabilecek riskleri değerlendirmeyi ve yönetmeyi,

  • Firmanın güvenliği ve marka imajını korumayı,

  • Bilgi güvenliği ihlali durumunda gerekli görülen yaptırımları uygulamayı,

  • İş/Hizmet sürekliliğine bilgi güvenliği tehditlerin etkisini azaltmayı ve işin sürekliliğini ve sürdürülebilirliğini sağlamayı,

  • Kurulan kontrol altyapısı ile bilgi güvenliği seviyesini korumayı ve iyileştirmeyi taahhüt eder.